غرفه مدیریت صنایع سنگ سی سنگان در نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ و معدن تهران تیر97
2018/05/08

غرفه صنایع سنگ سی سنگان در نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته اصفهان 97 ، از تاریخ 10 الی 14 اردیبهشت 97 برگزار شد.

صنایع سنگ سی سنگان بعنوان یکی از تولیدکننده گان بزرگ سنگ اسلب و تایل صادراتی ، همواره تولیدات خود را با حضور در اغلب نمایشگاههای بین المللی ایران به نمایش می گذارد. به این لحاظ صنایع سنگ سی سنگان در نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته اصفهان غرفه ای شایسته برپا کرد که زینت بخش سالن رودکی این نمایشگاه بود .
انواع سنگهای اسلب صادراتی صنایع سنگ سی سنگان در این غرفه که با طراحی زیبا برپا شده بود ، خود نمایی می کرد .ک

در ذیل تصاویر منتخب از غرفه صنایع سنگ سی سنگان را ملاحضه کنید. عکسهای بیشتر با کیفیت بالاتر را در صفحه  ” نمایشگاه های اصفهان ” ملاحضه فرمائید.

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه سی سنگان در نمایشگاه سنگ اصفهان

غرفه صنایع سنگ سی سنگان در نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

 

شرکت در این نمایشگاه و کسب تندیس نمایشگاه در کنار سایر بزرگان سنگ ، افتخاری بزرگ برای این مجموعه بود.

مدیریت صنایع سنگ سی سنگان

Leave a Comment